Long life the King

 

 

 

 

 

tl_files/fotos/galerie/11218240_10207638869505986_3859229692734701631_o.jpg

ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม

รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการและเหล่าสมาชิกสมาคมฯศูนย์พุทธศาสนาและสมาคมวัฒนธรรมไทย โบเด้นเซ เยอรมันนี

tl_files/fotos/galerie/14713028_10207635016689668_4524498100737139166_o.jpg

tl_files/fotos/galerie/14715099_10207635066010901_3025209949392183125_o.jpg  tl_files/fotos/galerie/14691972_10207635021449787_2627048164260483778_o.jpg

 

 

 

 

ศูนย์พุทธศาสนาและสมาคมวัฒนธรรมไทยโบเด้นเซ

Zentrum für Buddismus und Thailändische Kultur-Bodensee e.V

ศูนย์ปฏิบัติธรรม(วิปัสสนากรรมฐาน) พระธรรมมังคลาจารย์(หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล) และศูนย์พุทธศาสนาและสมาคมวัฒนธรรมไทย-โบเด้นเซ

ปัจจุบันได้ยกเลิกการใช้นามของหลวงปู่ทองเนื่องจากขาดความต่อเนื่องในการจัดกิจกรรมด้านการปฏิบัติและไม่มีพระสงฆ์จากวัดพระธาตุศรีจอมทองมาประจำที่ศูนย์จึงจำเป็นต้องถอดถอนนามพระธรรมมังคลาจารย์เพื่อความเหมาะสมและตามความเห็นของท่านพระครูสังฆรักษ์ เชนศร์ ที่ได้แจ้งความประสงค์มา

 โดยการร่วมมือของชาวไทย-เยอรมัน ตั้งขึ้นในพุทธศักราช ๒๕๕๓ เพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม (มีพระสงฆ์จำพรรษา เพื่อปฏิบัติศาสนกิจ) และการเผยแผ่ ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทยในต่างแดน  ทางศูนย์ฯ ได้จัดกิจกรรมการปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่อง จัดให้มีสถานที่พร้อมรองรับผู้ปฏิบัติธรรม ที่ต้องการมาฝึกการทำสมาธิเป็นหมู่คณะ

 

 Link

Die 10 Fragen über Buddhismus

10 Fragen über Buddhismus

1. Was ist Buddhismus ?

 • Buddhismus ist die Lehre der Selbsterlösung des Menschen, diese Philosophie wurde zur Religion und so wurden seine noch heute gültigen psychologischen Erkenntnisse zu rituellen Formen

2. An wen glaubt ihr ?

 • Buddhisten glauben an 4 Dinge:

 • Glaube an das Karma

 • Glaube an die Rückkehr des Karmas (Result)

 • Glaube daran, dass jedem Lebewesen sein eigenes Karma zusteht

 • Glaube an Buddhas Selbstfindung / Erleuchtung

3. Wer ist Buddha ?

 • Buddha war ein Mensch, der seine Familie und seine Privilegien zurück gelassen hat, um die Wahrheit des Leben und die Selbsterlösung zu dauerhaftem Glück zu finden.

4. Was ist Nirvana ?

-Nirvana ist ein Zustand völligem Freiseins von Leid, daher zielen wir auch darauf, alle Ursachen weiterer Wiedergeburten zu vermeiden. Um das Nirvana zu erfahren, muss man alle Fesseln an Samsara, die Welt der bedingten Existenz, lösen.

5. Was versteht man unter Karma ?

-Karma beschreibt das Prinzip von Ursache und Wirkung, allerdings nicht auf körperlicher Ebene, sondern auf rein geistiger Ebene.

-Es ist nach vielerlei Auffassungen mit dem Kreislauf der Wiedergeburten verbunden

-Es sind nicht nur negative, sondern auch positive Handlungen, z.B. man hat einen guten Abschluss in der Schule, da wir gelernt haben.

6. Was sind die 4 Edlen Wahrheiten des Buddhismus ?

 1. Was ist das Leiden? Tukka Es gibt Leid im Leben

 2. Wie entsteht das Leiden? Samutai Leid entsteht durch Begierde, Anhaftung, Egoismus

 3. Wie kann das Leid überwunden werden? Niroth Es ist möglich, sich von Leid zu befreien

 4. Auf welchem Weg soll dies erreicht werden? Maak Der Weg dazu ist der „achtfache“ Pfad zum rechten Leben

7. Was ist das Dhama ?

 • Dhama sind die Lehren und Praktiken Buddhas, die zur Erleuchtung führen. Diese sind von Buddha gegeben und umfassen insgesamt 84000 Verse, die in den Büchern Phra Dreipidok gesammelt sind.

8. Was versteht man unter hier und jetzt ?

-Im Buddhismus sollte man nicht an die Vergangenheit oder die Zukunft denken, befolgt man dies, wird man kein neues schlechtes Karma aufsammeln.

9.An was müssen sich Buddhisten halten ?

 • Buddhisten halten sich an ihre 5 Gebote/Grundregeln:

 • Nicht töten.

 • Nicht klauen.

 • Nicht fremdgehen.

 • Nicht lügen.

 • Kein Alkohol/Drogen

10. Wie finden sie den Buddhismus ?

Buddhismus ist für jeden selbst eine Entscheidung. Es ist eine Religion , die man für sich selbst praktiziert und bei der die Taten nur von einem selbst abhängen, so hängt es nur von mir und keinem anderen ab wie mein Schicksal und mein Wohlbefinden aussieht.

Buddha will daher nicht dass die Menschen blind glauben, sondern nur an Bewiesenes glauben.

Fragen von Jugendlichen des Graf-Zeppelin-Gymnasiums  Friedrichshafen

Beantwortet von Pramaha Siht Jirathiwat , Pramaha Dr. Khwanchai Kitimethee

Übersetzt von Panwad-Francesca Hartl

 

 

 

 

 

เว็บไซด์ที่น่าสนใจและที่อยู่สถานทูตและกงสุลไทย

Adressen

Thailändische Botschaften und Konsulate
DEUTSCHLAND

BERLIN
Königlich-Thailändische Botschaft
Lepsiusstr. 64-66
12163 Berlin

Tel. (030) 79 48 10 Fax. (030) 79 48 1 511
E-Mail: thaiber@snafu.de
Website: www.thaiembassy.de
Lageplan>>

 

FRANKFURT
Königlich-Thailändisches Generalkonsulat
Kennedyallee 109
60596 Frankfurt/M

Tel. (069) 698680 Fax (069) 69868228
Website: www.thai-generalkonsulat-frankfurt.de
Lageplan>>

HAMBURG
Thailändisches Honorarkonsulat
An der Alster 85
20099 Hamburg

Tel. (040) 24839118, 24939119 Fax (040) 24839115

MÜNCHEN
Thailändisches Honorarkonsulat
Prinzenstr. 13
80639 München

Tel. (089) 1689788, 1689789 Fax (089) 13071180

เว็บไซด์ที่มีประโยชน์สำหรับคนไทยในเยอรมันนี

www.thailife.de                    

www.thai-restaurant.de                

www.d-magazine.de

www.sprachenserver.de