คณะสงฆ์ ศูนย์พุทธศาสนาและสมาคมวัฒนธรรมไทย

tl_files/fotos/verein_moenche/Moench6.jpg

อาจารย์พระมหาขวัญยืน สิริธัมโม

ประธานสงฆ์

ปฏิบัติศาสนกิจ ณ วัดไทยโบเด้นเซ ตั้งแต่ 2011 ถึงปัจจุบัน

            [nbtl_files/fotos/galerie/DSC_0279 (Kopie).JPG             [nbs                         

พระมหาประสิทธิ์  อัตถยุตโต               

( ฝ่ายโครงงาน  และ วิปัสนากรรมฐาน)

ตั้งแต่ 01-2019 ท่านอาจารย์มหาประสิทธิ์  อัตถยุตโต  ได้เดินทางกลับไปจำพรรษา ณ วัดหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยไม่มีกำหนดจะเดินทางกลับมาปฏิบัติศาสนกิจ ณ วัดไทยโบเด้นเซ 

tl_files/fotos/galerie/1th่anphrakhrูuaana.jpg

ท่านพระครูวัณณะ ปัญญาทีโป( ประทีปปัญญานุยุต )

สังกัด วัดพุทธไทยเชตวัน รัฐเสลังงอร์  ประเทศมาเลเซีย

จำพรรษา ณ วัดไทยโบเด้นเซตั้งแต่ 01-2019 ถึงปัจจุบัน

 

 

tl_files/fotos/Than rungroj.jpg

ท่านมหารุ่งโรจน์ ดุษฏี   พระนักพัฒนา สังกัดวัดพิกุลเงิน กรุงเทพมหานคร 

ปัจจุบันกลับไปพักรักษาโรคประจำตัว ที่ประเทศไทย ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาสมาคมฯ 

Buddhistische Ordensregeln


 
Die Pratimoksha (skt.) bzw. Patimokkha (pali) enthalten die Regeln für buddhistische Nonnen (Bhikkhuni) und Mönche (Bhikkhu) und das monastische Leben. Sie sind Teil des ersten Lehrkorbes des Buddha, der Vinaya.
Es gibt derzeit drei intakte buddhistische Ordinationslinen:
·    die Theravada Linie (Burma, Kambodscha, Sri Lanka und Thailand)
·    die Tibetische Linie (Mulasarvastavada Linie in Tibet, Indien und Teilen Japans) und
·    die Chinesische Linie (Dharmaguptakavinaya in China und Teilen Japans und Koreas)
Alle drei Linien gehen auf Buddha zurück, wurden über seine Schüler weitergegeben und verbreiteten sich an verschiedenen Orten.
Die Linie der Pali Tradition (Theravada)

Dieser Linie folgen die Mönche und Nonnen des Theravada. In der Patimokkha sind die buddhistischen Regeln für vollordinierte Mönche (Bhikkhu) mit 227 Regeln und vollordinierte Nonnen (Bhikkhunis) mit 311 Regeln, sowie weibliche und männliche Novizen mit 10 Regeln enthalten. Die Pratinoksha regelt das persönliche, wie das Gemeinschaftsleben und den Umgang mit Laien und deren Regeln. Im Nachfolgenden sind nur einige genannt, die hauptsächlich auch für Laien interessant sein können, besonders für den Umgang mit buddhistischen Mönchen.

Sammeln von Almosen

Buddhistische Mönche dürfen nur um Wasser oder Medizin bitten (Hygieneartikel wie z. B. Zahnbürsten zählen dazu), und wenn ihnen das Gewand gestohlen wurde, um ein neues Gewand. Alles andere muss ihnen unaufgefordert gegeben werden. (Umgekehrt bedanken sich Mönche nicht, weil es ihnen nicht geschenkt, sondern geopfert wird - also um gutes Karma zu erwirken, und nicht, um den Mönchen eine Freude zu machen.) Mönche dürfen keine Einladung ausschlagen, um eine später gemachte Einladung anzunehmen. Sie müssen die erste annehmen oder alle ablehnen. Mönche dürfen weder Geld noch Schmuck annehmen, auch kein rohes Getreide (deshalb kochen sie auch nicht selbst). Sie dürfen kein Fleisch verzehren, wenn sie wissen oder vermuten, dass das Tier für sie getötet wurde. Die Lebensmittel, die sie nicht bis 12 Uhr verzehrt haben, müssen sie wegschütten, und sie dürfen erst am nächsten Morgen wieder essen. Alkohol ist ganz verboten, so wie alle berauschenden Mittel. 3/4 des Essens sollte aus der Beilage bestehen (z.B. Reis).
 
Schonen von Lebewesen

Mönche dürfen keine Lebewesen gewollt oder aus grober Unachtsamkeit töten oder jemanden dazu veranlassen, es zu tun. Deshalb dürfen sie nicht Rasen mähen, Erde umgraben oder jemanden auffordern, dies zu tun. Mönche dürfen auch nicht zum (Selbst-)Mord aufhetzen oder jemandem die Mittel dazu verschaffen.
Unterkünfte


Mönche dürfen mit Nicht-Ordinierten höchstens drei Nächte zusammen in einem Raum schlafen, und mit Frauen gar nicht. Wenn ein Mönch sich einen Ort zum Wohnen sucht, der als allgemein gefährlich oder unheimlich gilt, darf er dort keine Almosen in Empfang nehmen, sondern muss sie selber holen. Das Urinieren im Stehen ist Mönchen auch nicht gestattet.

Umgang mit Anderen

Wenn es keinen triftigen Grund gibt, sollten Mönche nicht nach 12 Uhr zu Versammlungen gehen. Theater, Kino, Sportveranstaltungen oder Paraden dürfen von Mönchen nicht besucht werden. Baden ist erlaubt, aber keine Wasserschlachten oder erschrecken. Lagerfeuer sind nur aus wichtigem Anlass erlaubt. Mönche dürfen Mitglieder oder Asketen von Orden anderer Glaubensrichtungen nicht bedienen, sondern dürfen ihnen nur Dinge anbieten. Mönche dürfen sich nicht mit Kriminellen verabreden, nicht einmal mit ihnen dieselbe Strecke zusammen gehen. Die Lehre darf nur jemandem dargelegt werden, der Respekt zeigt. Mönche dürfen sich nicht als Händler betätigen.
Umgang mit Frauen

Buddhistischen Mönchen ist es nicht gestattet, Frauen zu berühren oder sich mit einer Frau an einem geheimen oder nicht öffentlichen Ort aufzuhalten, geschweige denn Geschlechtsverkehr zu haben. Auch das Darlegen der Lehre gegenüber einer Frau ist in ausführlicher Form nur im Beisein eines weiteren Mannes erlaubt. Um Berührungen mit Frauen zu vermeiden, ist in Linienbussen üblicherweise die hintere Sitzreihe für Mönche reserviert. In Bahnhöfen, Flughäfen etc. gibt es eigene abgeteilte Sitzbereiche nur für Mönche.

Die zwei Linien der Sanskrit Tradition (Pratimoksha)

Es gibt im Sanskrit zwei Sutras zur buddhistisch-monastischen Disziplin - auch bekannt als Pratimoksha Sutras. Pratimoksha ist sanskrit und bedeutet: Prati = persönlich/individuell Moksha = Befreiung also: "Gelübde der individuellen Befreiung".
Die Sanskrit Tradition zählt zum Mahayana Buddhismus. Dieser sieht die Pali Tradition dem Hinayana zugehörig und sieht die Theravada Tradition als eine der 18 Schulen des Hinayana.
Die zwei Sutras, auf die sich Mönche und Nonnen der Mahayana Tradition beziehen, stammen aus der Hinayana Tradition.
Es sind:
·    das Pratimoksha Sutra der Mahasamghikas und
·    das Pratimoksha Sutra der Mulasarvastavadins
Die Linie der Mahasamghikas wurde zuerst im 4. Jahrhundert v. Chr. erwähnt. Die Linie der Mulasarvastavadins wurde zuerst schriftlich im 7. Jahrhundert n. Chr. erwähnt (nach Charles S. Prebish).
Der Linie der Mulasarvastavadins folgt vor allem der indo-tibetische Buddhismus. Sie geht auf Buddha Shakyamuni, Shariputra, Buddhas Sohn Rahula, Nagarjuna und Shantarakshita zurück. Ihr gehören Meister wie Sakya Pandita, Lama Tsongkhapa und die Dalai Lamas an.
Es gibt 8 Arten von Ordinationen:
·    1. & 2. Die Gelübde für Laien (Frau und Mann): die Fünf Silas (+ eventuell erweitert um das Zölibat-Gelübde)
·    3. Die 8 Laien-Gelübde für einen Tag
·    4. Gelübde für die Novizen Nonne (36 Regeln) (tib. Getsulma)
·    5. Gelübde für den Novizen Mönch (36 Regeln) (tib. Getsul)
·    6. Gelübde für den vollordinierten Mönch (253 Regeln) (tib. Gelong)
·    7. Gelübde für die vollordinierte Nonne (364 Regeln) (tib. Gelongma)
·    8. Gelübde für die Nonne auf Probe
Jemanden, der die 8 Gelübde für einen Tag das ganze Leben hält, nennt man "Ehrwürdigen Laienpraktizierenden". In der Regel gilt die Tagesordination bzw. die Nonne auf Probe nicht als wirkliche Ordination.
Näheres dazu ist in der Schrift "Buddhist Ethics" (Treasury of Knowledge) von Jamgon Kongtrul Lodro Taye zu finden. Sie enthält auch die Mahayana Ethiken und die Vajrayana Ethiken. Da die Vinaya-Ethik der indo-tib.-buddh. Ordinierten aus der Mulasarvastavadin Linie kommt, gilt der Abschnitt zur Pratimoksha in dieser Schrift für alle Linien des tibetischen Buddhismus.
Aus der Schrift von Jamgon Kongtrul Lodro Taye geht hervor: Es gab zur Zeit des Buddhas unterschiedliche Ordinationswege. Shariputra und andere wurden z.B. einfach dadurch ordiniert, dass Buddha sprach: „Kommt hierher, Mönche!“ Indem sie vor den Buddha traten wurden sie Mönche. Die heutige Zeremonie der Ordination wurde nach dem Untergang der ursprünglichen Arten eingeführt. Die gegenwärtige vierstufige Prozedur, die einzige, die in der Mulasarvastavadin Linie durchgeführt wird, muss von einer Versammlung von 10 Vollordinierten Mönchen in zentralen Regionen oder wenigstens 5 Vollordinierten in abgelegenen Regionen durchgeführt werden. Es gibt ausführliche Darlegungen, wer überhaupt für eine Ordination in Frage kommt und zugelassen werden darf. (z.B. sind religiöse Extremisten oder Menschen, die religiös-extremistische Ansichten halten, nicht zugelassen)
Als Ordinierte im Sinne eines Entsagten / einer Entsagten gelten folgende Personen:
·    (1) & (2) weibliche und männliche Novizen,
·    (3) & (4) vollordinierte Nonne und vollordinierter Mönch und
·    (5) die Nonne auf Probe.
Laien sind zwar auch ordiniert, gelten aber nicht als Entsagte und tragen deshalb auch keine Robe.
Die 36 Novizen Gelübde werden auch in 10 Gelübden zusammengefasst, den „Vier Wurzeln“
·    1. nicht töten
·    2. nicht stehlen
·    3. nicht lügen
·    4. kein Geschlechtsverkehr
und den "Sechs Ästen":
·    5. keinen Alkohol zu trinken
·    6. nicht tanzen, singen, Musikinstrumente zu spielen
·    7. sich nicht schmücken oder parfümieren
·    8. kein hohes und breites Bett zu nutzen
·    9. kein Essen nach dem Mittag einzunehmen
·    10. Gold und Silber nicht zu berühren und zu besitzen


Die gesamten Mönchsregeln des Theravada sind in deutscher Übersetzung nachzulesen bei :www.balikanon.de

Näheres zur Mulasarvastavadin Linie (indo-tibetischer Buddhismus)